Návšteva žiakov zo ZŠ Korňa

Milá návšteva zo ZŠ Korňa. Prezreli si dielne a učebne školy. Nech sa páči pozývame aj Vás.

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností

Na Celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností, Žilina 2017
v elektrotechnike získali naši chlapci Marián Dudek a Patrik Ondreáš III. miesto v kategórii družstiev.

Vianočné trhy

Tradície na našej škole sa udržiavajú a preto v tomto čase nechýbali ani Vianočné trhy.

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 24.11.2017 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorá pozostávala z 2 častí – písomnej a ústnej a zúčastnilo sa jej 24 žiakov 1.-4. ročníkov študijných odborov.

CREO na Strednej odbornej škole strojníckej

Realizované aktivity

1.  Školenie pedagogických zamestnancov SOŠS Kysucké Nové Mesto

  • Termín školenia : 16. – 20. 10. 2017
  • Miesto školenia : IPM Solutions Žilina
  

Krásny úspech nášho žiaka Michala Dubeňa

Žiak našej školy Michal Dubeň – žiak IV.C – MPS si zaistil postup na majstrovstva sveta - Wako World championships kickboxing 2017. Súťaž sa konala v Budapešti.

Olympiáda v nemeckom jazyku, školské kolo

Deň otvorených dverí Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní

Na Majstrovstvách Slovenska v CNC sústružení a frézovaní Matej Beleš nesklamal.

Prezentácia spoločnosti MERKLE

Prezentácia spoločnosti MERKLE a modernej zváracej techniky u nás na škole.