2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia SOŠs!
 
Rozhodli sme sa obrátiť na Vás s informáciou o možnosti venovať 2 % zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu, ktoré sa venuje mládeži v jej voľnom čase.


Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018


Lyžiarsky výcvik v stredisku Veľká Rača

V dňoch  20.2. - 24.2.2017 sme aj na Strednej odbornej škole strojníckej zorganizovali lyžiarsky výcvik v stredisku Veľká Rača. Daný kurz absolvovali žiaci prvých ročníkov.


2016/2017 SOČ - školské kolo

Dňa 07.03.2017 sa konalo školské kolo SOČ. Komisia na vyhodnotenie prác pracovala v zložení: Ing. Pavol Pavlus, Ing. Milan Milučký, Mgr. Zdena Ballayová, Ing. Alena Kučeríková, Mgr. Karola Kubica a Ing. Erika Synáková. Žiaci obhajovali 13 súťažných prác.

 


Ďalší úspech nášho žiaka Michala Dubeňa

26.2.2017 v Bratislave a konal medzinárodný turnaj Slovak open 2017. Ares fight team si počínal veľmi úspešne a v konkurencii 7 štátov siahol po cenných kovoch. Mical Dubeň zaznamenal:

Michal Dubeň v kategórii K1 juniorov - 63,5 kg zlato - 1.miesto

BLAHOŽELÁME


 

Maturita 2017


Harmonogram EČ a PFIČ MS 2017


Oznam


Motivačné štipendium pre žiakov základných škôl

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce motivovať žiakov, aby sa hlásili na študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce.  Na našej škole sú to tieto odbory:

strojný mechanik, obrábač kovov  a umeleckoremeselné spracúvanie kovov.

Žiakom základných škôl,  ktorí sa rozhodnú pre štúdium takýchto študijných a učebných odborov, sa bude vždy zo štátneho rozpočtu poskytovať motivačné štipendium. Jeho výška je odstupňovaná podľa konkrétne určeného priemerného prospechu žiaka.

BLIŽŠIE  INFORMÁCIE


.