Deň otvorených dverí

Zámer č. 04/2016

ZÁMER č. 04/2016  priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Maturitná skúška - ústna časť - SEPTEMBER

HARMONOGRAM - 19.09.2016

Termín:  30.5.2016 – 31.5.2016 a 19.09.2016


KINEX - voľné miesta - ponuka práce

 

Otvorenie školského roka 2016/2017

Otvorenie školského roka bude 5.9.2016 o 8:00 hod. v telocvični len pre žiakov 1. ročníka.

Žiaci vyšších ročníkov sa slávnostného otvorenia zúčastnia o 10:00 podľa rozpisu.

Začiatok riadneho vyučovania je v utorok 6.9.2016 o 7:25 hod. podľa riadneho rozvrhu.

ROZPIS

.