KINEX SPRAVODAJ - december 2016, číslo 5

Vo firemnom časopise KINEX SPRAVODAJ, bol uverejnený článok o úspešnej realizácii súťaže ZENIT 2016 (krajské kolo v strojárstve) na našej škole.


Vianočné trhy - 15. 12. 2016

Novou tradíciou na našej škole sú Vianočné trhy. Vianočnú atmosféru pripomína pekná vianočná výzdoba, voňavé oblátky , ale aj chutná klobása. 


Šachový turnaj - 13.12.2016


Technická výchova siedmakov na SOŠ

V rámci spolupráce so ZŠ siedmaci z Ochodnice absolvovali predmet technická výchova priamo v dielňach SOŠ strojníckej.


Štruktúra odborov pre prijímanie žiakov pre školský rok 2017/2018

P.č.

Kód odboru

Názov študijného alebo učebného odboru

Stupeň vzdelania (ISCED)

Dĺžka štúdia

Počet žiakov

študijné odbory

1.

2411 K

mechanik nastavovač

ISCED 3A

4

31

2.

2413 K

mechanik strojov a zariadení

ISCED 3A

4

10

3.

2426 K

programátor obrábacích a zváracích strojov a  zariadení

ISCED 3A

4

17

4.

2679 K

mechanik - mechatronik

ISCED 3A

4

10

5.

2682 K

mechanik počítačových sietí

ISCED 3A

4

10

6.

2697 K

mechanik elektrotechnik

ISCED 3A

4

17

7.

8503 K 01

umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce

ISCED 3A

4

17

učebné odbory

8.

2464 H

strojný mechanik

ISCED 3C

3

10

9.

2433 H

obrábač kovov

ISCED 3C

3

10

10.

2488 H

mechanik špecialista automobilovej výroby

ISCED 3C

3

17

11.

4572 F

poľnohospodárska výroba

ISCED 2C

2

17

 Bližšie informácie môžete získať: Ing. Pavol Pavlus (tel: +421 917 496 123).  


Deň otvorených dverí 11.10.2016


Umeleckí kováči vystavili svoje diela, Plavčan neskrýval obdiv

Do Bratislavy prišli predviesť svoje diela umeleckí kováči. Všetci sú študentmi a učiteľmi na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste. V Centre celoživotného vzdelávania bol medzi prvými návštevníkmi aj minister školstva.


Sústruh vonia aj ženám

 Dňa 11.10.2016 sme boli v PRVÝH TELEVÍZNYCH NOVINÁCH na TV MARKÍZA.


.