.

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia SOŠs!
 
Rozhodli sme sa obrátiť na Vás s informáciou o možnosti venovať 2 % zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu, ktoré sa venuje mládeži v jej voľnom čase.


.

Oznamujeme žiakom, rodičom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy, že dňom 01.04.2018 prechádza naša škola na stravovací systém aSc agendy

Základné informácie potrebné k systému školského stravovania:


ZÁMER č.01/2018

ZÁMER č. 01/2018 priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy strojníckej - nebytové priestory (na umiestnenie nápojových automatov).

OZNAM

Spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. a Kia Motors Slovakia, s. r. o. oznamujú verejnosti, že prihlášky do duálneho vzdelávania pre žiakov 9. ročníkov prijímajú do: 16. 03. 2018.

Bližšie info na stránkach uvedených spoločností.

Anketa o výžive

Prosíme žiakov  školy o vyplnenie ankety o výžive.
Ďakujeme.

Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

Maturita 2018


Harmonogram EČ a PFIČ MS 2018


1. miesto na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku

Na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku sa umiestnil náš žiak Patrik Ondreáš (IV.A) na 1. mieste s počtom bodov 96/100.

Valentín