ZÁMER č.02/2017

ZÁMER č.02/2017 priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy strojníckej - časť pozemku.


ZÁMER č.01/2017

ZÁMER č.01/2017 priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy strojníckej - nebytový priestor (stravovací pavilón).


Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018


H2AC preteky - Stredná Odborná Škola strojnícka - Kysuckí strojníci

Zostrih z pretekov a vyhlasovania výsledkov šesť hodinových pretekov Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC), v ktorých tím Kysuckí strojníci vyhral 1. cenu v kategórií INOVÁCIE, 1. cenu v kategórií DIZAJN a 3. miesto v Hlavnej disciplíne za 908 prejdených kôl.


5.5.2017 - Ocenenie žiakov spoločnosťou Schaeffler Kysuce s r.o.

Riaditeľ spoločnosti Schaeffler Kysuce s r.o. Ing. Milan Jurky PhD prijal našich študentov a poďakoval im za výbornú reprezentáciu v pretekoch modelov vodíkových aut.

.


HYDROGEN HORIZON AUTOMOTIVE CHALLENGE SLOVAKIA

Tím Kysuckí strojníci 27.04.2017 úspešne reprezentoval na SR kole medzinárodnej súťaže Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC) / pretek vodíkových RC áut pre stredné školy/. Hlavná myšlienka súťaže je šírenie informácii o Obnoviteľných zdrojoch energie, tímová práca a podporiť nadšenie pre techniku.

“Naši“ chalani  (je medzi nimi aj jeden  dualista) získali:

  • 1.miesto za dizajn
  • 1. miesto za inováciu
  • 3. miesto v hlavých pretekoch

 

Kysuckí strojníci veľká gratulácia pre Vás a Vášho coacha Bc. Bohumila Beláka a ostatným učiteľom, ktorí tím pripravovali.


A ešte jedno veľké poďakovanie sponzorovi - spoločnosti Schaeffler Kysuce spol. s r.o..


Praktická časť maturitnej skúšky

Termíny konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2016/17 a zloženie predmetových maturitných komisii.


Overenie odbornej elektrotechnickej spôsobilosti pre žiakov SOŠs

V súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., § 15 ods.4 v znení neskorších predpisov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že dňa: 

5. júna 2017 o 7:30 hod.

sa bude konať overovanie odbornej spôsobilosti

na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických § 21 – Elektrotechnik, pre študijné odbory končiacich ročníkov 2016/2017:

  • 2697 K mechanik elektrotechnik,
  • 2679 K mechanik mechatronik,
  • 2682 K mechanik počítačových sietí

v priestoroch: dielní Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326 v Kysuckom Novom Meste.

 Podmienkou overovania spôsobilosti je maturitné vysvedčenie alebo výučný list !!!!!!


Stredoškolská odborná činnosť na našej škole

Do CELOSLOVENSKÉHO KOLA SOČ, ktoré sa bude konať dňa 25-28.04.2017 v SPŠ Hurbanova 6, Banská Bystrica postúpili:

Kategória 01 Problematika voľného času

  • z 1. miesta Michal Dubeň, III.C -  Thajský box

Kategória 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

  • z 1. miesta Jozef Kapec, II.J – Mobilné drviace zariadenie

Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi - společně proti smogu, společně za lepší ovzduší

Takto bola nazvaná 14. medzinárodná konferencia študentov, ktorá sa konala pod záštitou TRIANONU. TRIANON, z.s. sa zaoberá aktivitami programu Bez Bariér - Bez Hraníc a k trvale udržateľnému rozvoju prihraničného regiónu Čiech, Poľska a Slovenska. Konferencia sa uskutočnila v stredu 5.4.2017 na Gymnáziu Josefa Božka na ul. Frýdecké v Českom Těšíně. 

Za SOŠ strojnícku sme do súťaže prihlásili Petra Raždíka z III.B s Elektromagnetickým vidlicovým dvanásť valcovým motorom.


Peter získal 2. miesto a o jeho projekt bol veľký záujem.