Zámer č. 03/2016

ZÁMER č.03/2016  priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto


.

HARMONOGRAM na záverečné škúšky v školskom roku 2015/2016

Medzinárodná súťaž zručnosti v Považskej Bystrici

Patrik Masnica a Daniel Svitek dnes dokázali, že žiaci našej školy patria medzi elitu strojárskeho dorastu. Získali II. miesto v súťaži družstiev na medzinárodnej súťaži zručnosti v Považskej Bystrici.

A to nie je všetko Patrik Masnica sa v súťaži jednotlivcov umiestnil na III. mieste. Spokojní sú aj majstri odbornej výchovy Jozef Brisuda, Bc. Anna Sucháňová a Ervin Bugáň, ktorí chlapcov pripravovali.

Veľká gratulácia!!!


2. kolo prijímacích skúšok

Stredná odborná škola strojnícka oznamuje, že bude organizovať 2. kola prijímacích skúšok a pre školský rok 2016/2017. Voľné miesta pre odbory:

 • 2411K - mechanik nastavovač - 2 miesta
 • 2426K - programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - 1 miesto
 • 2464H - strojný mechanik - 2 miesta
 • 2488H - mechanik špecialista automobilovej výroby - 4 miesta
 • 2679K - mechanik - mechatronik - 1 miesto
 • 3678H - inštalatér - 1 miesto
 • 4524H - agromechanizátor, opravár - 4 miest
 • 4572F - poľnohospodárska výroba - 11 miest
 • 6475H - technicko-administratívny pracovník - 3 miesta
Bližšie informácie môžete získať: Ing. Pavol Pavlus (tel: +421 917 496 123).  

.

Kritéria pre prijímanie uchádzačov v školskom roku 2016/2017 na nadstavbové štúdium

 


OMNIA KLF, a.s.

Bude prijímať zamestnancov na pracovné pozície:

 • prevádzkový zámočník
 • nástrojár
 • obsluha CNC
 • operátor kovacích strojov
 • obrábač kovov
 • prevádzkový elektrikár

BLIŽŠIE INFORMÁCIE


Žilinskí thajskí boxeristi si zmerajú sily s Thajčanmi

Dvaja mladí zápasníci, Daniel Svitek a Michal Dubeň (žiak SOŠs Kysucké Nové Mesto, odbor mechanik počítačových sieti), majú pred sebou možnosť odcestovať na celé leto do Thajska, do Mekky thajského boxu. 


Oznam

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

 Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v stredu, dňa 18.5.2016 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. v učebni 325.

Na zápise zákonný zástupca predloží: občiansky preukaz, zápisný lístok potvrdený riaditeľom ZŠ.


Zámer č. 02/2016

ZÁMER č.02/2016  priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto


.