Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 10. 12. 2010. Súťaž mala písomnú a ústnu časť. 1. miesto obsadil Martin Kulich z III.A, 2. miesto Patrik Adzima zo IV.A, 3. miesto Miroslav Řehák zo IV.B. Žiaci budú odmenení vecnými cenami. Víťaz postupuje do obvodného kola súťaže. Blahoželáme!