Olympiáda v nemeckom jazyku

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 08. 12. 2010. Súťaž mala písomnú a ústnu časť. 1. miesto obsadil Michal Kardoš z III.A, 2. miesto Stanislav Liščák z II.A, 3. miesto Rastislav Ovečka z II.B. Žiaci budú odmenení vecnými cenami. Víťaz postupuje do obvodného kola súťaže. Blahoželáme!