Stredoškolská odborná činnosť

     Dňa 24. februára 2011 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže SOČ a spolu bolo odprezentovaných 12 prác. Hodnotiaca komisia sa zhodla na tom, že práce mali výbornú úroveň a prezentácia prác zo strany žiakov bola taktiež dobrá. Žiaci boli na konci súťaže odmenení vecnými cenami.

     Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Ing. Pavol Pavlus, Ing. Milan Milučký,    Ing. Michal Šerík, Ing. Alena Cinková, Mgr. Anton Vlček a Ing. Katarína Rudincová.

 

 

Súťažné práce:

Odbor 02: Matematika, fyzika

 • Jakub Šulc – 1. A: Slnečná sústava

Odbor 07: Pôdohospodárstvo a životné prostredie:

 • Ján Klacko – 4.D: Výsledky núteného dokrmu v drobnochove, množstvo a kvalita peria
 • Mária Menová – 4.D: Podnikateľský plán pre turistický agropenzión NAVARA, s. r. o
 • Jakub Trnka – 4.D: Včely a ich využitie
 • Peter Babuliak – 4.D: Realizácia a porovnanie dodávky mlieka na RD Rudina počas rokov 2008/2010
 •  Anna Hlubinová – 4.D: Alternatívny chov teliat v RD Rudina

Odbor 12: Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie:

 • Vladimír Tlach – 5.B: Mikrospájkovačka

Odbor 14: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

 • Patrik Kalman – 5.B: Hydraulika a elektrohydraulika
 • Mária Fedorová, Libor Kufa – 5.B: Rozvádzače a ventily v mechatronike
 • Lukáš Hrčka – 4.B: ECO Technológie – druhy pohonov
 • Ondrej Kubala – 4.B: Automobily, motory – vývoj, bezpečnosť, konštrukcia
 • Jana Mušková, Michaela Beláková – 1. J: Normalizovaná úprava písomností v  podnikateľskej praxi