"Myslí mi to?!"

     Dňa 23.02.2011 sa po prvýkrát konalo školské kolo matematickej súťaže pod názvom „ Myslí mi to?!“, v ktorej si  mali možnosť žiaci našej školy preveriť schopnosti logického myslenia a uvažovania. Do súťaže sa prihlásilo 17 žiakov.  Boli rozdelení do  dvoch kategórií : žiaci prvého ročníka a žiaci druhého a tretieho ročníka. Za úplné vyriešenie zadaní mali možnosť získať maximálne 20 bodov, čas na vypracovanie bol 180 minút. Úspešným riešiteľom sa stal ten žiak, ktorý získal minimálne 11 bodov.

     Tento rok sa to podarilo štyrom žiakom a to : Michalovi Mihálikovi a Jakubovi Šulcovi z I.A triedy a Tomášovi Koptákovi z II.A triedy ako aj Miroslavovi Dadajovi z III.A triedy. Dúfajme a buďme optimisti v tom, že na budúci rok nám to bude myslieť omnoho viac