OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

     Školské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv sa uskutočnilo dňa 14.12.2010. Zúčastnili sa na nej študenti tretích ročníkov a študenti prvého ročníka nadstavbového štúdia. Olympiáda pozostávala z dvoch častí. Prvá časť bola robená písomnou formou, tvoril ju test skladajúci sa z 19 otázok väčšinou doplňujúceho charakteru. Druhú časť tvoril ústny prejav na konkrétnu oblasť ľudských práv. Každý zo zúčastnených dostal riešiť osobitnú problematiku z oblasti ľudských práv.

     Do krajského kola, ktoré bude realizované vo februári budúceho roka v Turčianskych  Tepliciach,  postúpila študentka Ivana Chovňákováz III.F triedy.

 Ďalšie umiestnenia:

     1. miesto:                Ivana Chovaňáková                   III.F

     2. miesto:                Miroslav Dadaj                           III.A

     3. miesto:                Antón Murgaš                            III.C