Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 1. 12. 2011. Súťaž mala písomnú a ústnu časť. V písomnej časti žiaci riešili testy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku. V ústnej časti konverzovali na vybrané témy a tvorili príbeh podľa obrázkov. 1. miesto obsadil Martin Kulich zo IV.A, 2. miesto Tomáš Hulej z II.C, 3. miesto Lukáš Panuška z II.B. Žiaci budú odmenení hodnotnými cenami. Víťaz postupuje do obvodného kola súťaže.

 Blahoželáme!