Olympiáda v nemeckom jazyku

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 30. 11. 2011. Súťaž mala písomnú a ústnu časť. V písomnej časti žiaci riešili testy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatiku. V ústnej časti konverzovali na vybrané témy a tvorili príbeh podľa obrázkov. 1. miesto obsadil Michal Kardoš zo IV.A, 2. miesto obsadil Rastislav Ovečka z III. B, 3. miesto Ivana Chovaňáková z triedy I.J. Žiaci budú odmenení hodnotnými cenami. Víťaz postupuje do obvodného kola súťaže. Blahoželáme!