Kontakt školský psychológ

Meno: Jana Mácová, Mgr.

Pracovné miesto: miestnosť číslo dverí 323 ( 2. poschodie )

Konzultačné hodiny: pondelok, štvrtok

  • 1. kontakt pre žiakov v čase prestávok, nasledujúci podľa dohody,
  • učitelia počas pracovnej doby (7:30-15:30),
  • rodičia prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne po telefonickom dohovore t.č. 041/ 421 22 13 759