Vedenie školy

Riaditeľ školy:

 

Mgr., Ing. Ondrej Holienčík


Zástupca pre teoretické vyučovanie:

 

PaedDr. Marko Vojsovič

kontakt:  + 421 905 636 750

 ztv.vojsovic@gmail.com


Zástupca pre teoretické vyučovanie: 

  

Ing. Pavol Pavlus 

kontakt:  + 421 917 496 123

 ztv.pavlus@gmail.com

 

Zástupca pre praktické vyučovanie:

 

Mgr. Zdenka Ballayová

kontakt:  + 421 905 461 560

 zastupcapv@gmail.com

 

Zástupca pre technicko - ekonomickú činnosť:   

 

Mgr. Pavol Kopták 

kontakt:  + 421 905 461 494

 palokoptak@gmail.com