Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018

  • Denné štúdium - talentová skúška
  • Denné štúdium - I.kolo: učebné odbory
  • Denné štúdium - I.kolo: študijné odbory
  • Denné štúdium - II.kolo - zvrejnené bude neskôr
  • Nadstavbové štúdium - zvrejnené bude neskôr