Zmluvy - 2016

NáhľadPrílohaVeľkosť
KZ na rok 2016.doc101.5 KB
dodatok 4 k zmluve o združ. dodávke .pdf568.78 KB
dodatok 4 k zmluve dod energií .pdf271.83 KB
SPP 5-2017.pdf6.91 MB
Zml. o posk. prakt. vyuc.Slov-telekom.pdf312.31 KB
Dodatok k zmluve o reklame Stabilita.pdf88.82 KB
Zamestnavatelska zmluva DDS Tatra Banky.pdf202.61 KB
Zmluva o nájme 1-2016.pdf119.7 KB
Zmluva Erazmus.pdf233.64 KB
Zml. č. 1-2016-DV o dualnom vzdelávaní.pdf780.85 KB
Zmluva o nájme telocvične 2-2016.pdf161.87 KB
Dodatok 4-2016 SPP.pdf1.05 MB
Ramcova kupna zmluva Ševčík- Metal.pdf182.36 KB
Poistna zmluva Allianz.pdf703.31 KB
Dodatok k poistnej zmluve ALLIANZ.pdf366.64 KB
KIA dual.pdf8.18 MB
Zmluva o nájme neb. priestorov č. 3-2016.pdf1.94 MB
Zmluva č. 2-2016-DV.pdf3.48 MB
Zml. č. 1-2016-DV o dual.vzd. KINEX-KLF.pdf3.73 MB
Messer.pdf99.85 KB
Darovacia zmluva Solomonova.pdf318.17 KB
Darovacia zmluva Liskova.pdf307.83 KB
Darovacia zmluva Kučerikova.pdf313.53 KB
Darovacia zmluva Kubica.pdf318.15 KB
Darovacia zmluva Milučký.pdf319.03 KB
Dod.č. 1 k zml. o pos. prak. vyuč.Slov. tel.pdf342.48 KB
dohoda o el. doručovaní.pdf1.21 MB
dodatok 5-2016 Ševčík.pdf297.42 KB
darovacia zmluva INA.pdf380.23 KB
Darovacia zmluva Matej Peciar.pdf664.92 KB
Zmluva o odb. vyc. HABAKUKY.pdf1.33 MB
Zmluva o výpožičke.pdf893.28 KB
nájomna zmluva KLF -Energetika 3-2016.pdf1.86 MB
dohoda o uživani KIA.pdf1.58 MB
zmluva o pripojeni - LIGHTNET.pdf2.84 MB
Zmluvana poskytnutie stravy RAPČAN.pdf504.59 KB
nájomna zmluva O2.pdf3.89 MB
Zmluva o najme neb. priestorov-Lubomir Jakubik.pdf1.07 MB
zmluva o prevode spravy hnuteľného majetku SŠ.pdf2.34 MB
Dôvera zmluva.pdf6.02 MB
zmluva o najme 5-2016.pdf3.97 MB
dodatok č3-2016 k zmluve.pdf1.02 MB
Zmluva o poskyt. stravy ZS.pdf1.18 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania AST.pdf1.84 MB
Zml. o zab. prak. vyuč. Scheidt &Bachmann.pdf1.72 MB
Zml. o zab. prak. vyuč. Scheidt &Bachmann 2.pdf1.72 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania Omnia.pdf2.35 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania NN Slovakia.pdf1.89 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania PH Team.pdf1.88 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania Metsa Tissue.pdf2.1 MB
Zmluva o nájme telocvične 6-2016.pdf1.36 MB
zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania.pdf4.18 MB
zmluva o najme telocvične 7-2016.pdf1.39 MB
zmluva o najme telocvične 8-2016.pdf1.35 MB
zmluva o poskyt. grantu č. 16179.pdf6.61 MB
zmluva o najme telocvične 9-2016.pdf1.34 MB
zmluva o poskytnuti grantu 16_04.pdf4.06 MB
metsa tisue.pdf2.18 MB
dodatok 1 k zmluve o dielo 612-2016-OI.pdf2.77 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania PH Team 2.pdf1.85 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania DONGHEE 2.pdf1.75 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania DONGHEE.pdf1.79 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania Autokaros.pdf1.75 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania TOKAP.pdf1.84 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania Krajspol.pdf1.83 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania U-Plast Trade.pdf1.88 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania Schaeffler Kysuce.pdf2.55 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania Kinex Bearings.pdf3.5 MB
Zmluva o nájme Mičianová Bufet.pdf4.43 MB
SPP-zmluva.pdf9 MB
Zml. o zab. prak. vyuč. Scheidt &Bachmann 3.pdf1.4 MB
Zmluva o zab. prak. vyučovania 3T.pdf2.43 MB
zmluva o telocvične 10-2016.pdf1.31 MB
zmluva o najme telocvične 11-2016.pdf1.72 MB
ilinská univerzita.pdf1.87 MB
Dohoda o uživani KIA .pdf3.78 MB
Darovacia zmluva KIA s..pdf951.33 KB
Zmluva o poskytovani odb. pomoci VUZ.pdf4.71 MB