Triedy v školskom roku 2009/2010

 

1. ročník

I.Atriedny učiteľ - Mgr. Peter Koháry
odbory: mechanik elektrotechnik, umelecko-remeselné spracúvanie kovov
I.Btriedny učiteľ - Mgr. Eva Horvátová
odbor: manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle
I.Etriedny učiteľ - Ing. Ján Muška
odbor: mechanik špecialista automobilovej výroby
I.Ftriedny učiteľ - Ing. Lujza Baliarová
odbor: technicko-administratívny pracovník
I.Gtriedny učiteľ - Ing. Erika Synáková
odbory: inštalatér, poľnohospodárska výroba
I.Jtriedny učiteľ - Ing. Katarína Rudincová
odbor: technicko-ekonomický pracovník
I.Ktriedny učiteľ - Ing. Štefan Belka
odbor: strojárstvo

2. ročník

II.Atriedny učiteľ - Ing. Michal Šerík
odbor: mechanik elektrotechnik
II.Btriedny učiteľ - Mgr. Daniela Lisková
odbor: mechanik mechatronik
II.Ctriedny učiteľ - Mgr. Viera Marčanová
odbor: mechanik nastavovač
II.Dtriedny učiteľ - Mgr. Petra Koháryová
odbory: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, agropodnikateľ
II.Etriedny učiteľ - Ing. Ján Galko
odbor: mechanik špecialista automobilovej výroby
II.Ftriedny učiteľ - Mgr. Tatiana Suranová
odbor: technicko-administratívny pracovník
II.Gtriedny učiteľ - Mgr. Katarína Lukaniaková
odbory: strojný mechanik, inštalatér
II.Itriedny učiteľ - Ing. Edita Cebáková
odbor: poľnohospodárska výroba
II.Jtriedny učiteľ - Ing. Drahomíra Dupkalová
odbor: technicko-ekonomický pracovník

3. ročník

III.Atriedny učiteľ - Mgr. Mária Duhovanová
odbor: mechanik elektrotechnik
III.Btriedny učiteľ - Mgr. Štefan Mitka
odbor: mechanik mechatronik
III.Ctriedny učiteľ - Ing. Oto Šidlo
odbory: mechanik nastavovač, umelecko-remeselné spracúvanie kovov
III.Dtriedny učiteľ - Ing. Jaroslav Chabada
odbory: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, agropodnikateľ
III.Ftriedny učiteľ - Mgr. Dagmar Kurucárová
odbor: technicko-administratívny pracovník
III.Gtriedny učiteľ - Ing. Mária Mušková
odbory: strojný mechanik, inštalatér

4. ročník

IV.A triedny učiteľ - Ing. Ján Dokupil
odbor: mechanik elektrotechnik
IV.Btriedny učiteľ - Ing. Alena Kučerívová
odbor: mechanik mechatronik
IV.Ctriedny učiteľ - Ing. Adriána Haceková
odbory: mechanik nastavovač, umelecko-remeselné spracúvanie kovov
IV.Dtriedny učiteľ - Ing. Alena Cinková
odbory: mechanik strojov a zariadení, agropodnikateľ

5. ročník

V.Btriedny učiteľ - Ing. Milan Milučký
odbor: mechanik mechatronik