Triedy v školskom roku 2012/2013

1. ročník

I.Atriedny učiteľ - Ing. Michal Šerík
odbory: mechanik elektrotechnik, umelecko-remeselné spracúvanie kovov
I.Btriedny učiteľ - Mgr. Slávka Rapánová
odbory: mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
I.Ctriedny učiteľ - Mgr. štefan Mitka
odbor: mechanik počítačových sieti
I.Dtriedny učiteľ - Mgr. Karol Kubica
odbor:  mechanik nastavovač 
I.Etriedny učiteľ - Ing. Edita Cebáková
odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby, poľnohospodárska výroba  
I.Ftriedny učiteľ - Ing. Mária Mušková
odbor: technicko-administratývny pracovník, strojný mechanik, inštalatér    
I.Jtriedny učiteľ - Ing. Katarína Rudincová
odbory: technicko-ekonomický pracovník
I.Ktriedny učiteľ - Ing. Ján Muška
odbor: strojárstvo

2. ročník

II.Atriedny učiteľ - Mgr. Dagmar Kurucárová
odbory: mechanik elektrotechnik, 
II.Btriedny učiteľ - Ing. Alena Kučeríková
odbory: mechanik - mechatronik, podnikateľ pre rozvoj vidieka
II.Ctriedny učiteľ - Mgr. Mária Duhovanová
odbor: mechanik počítačových sieti
II.Dtriedny učiteľ - Ing. Štefan Belka
odbor:  mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
II.Etriedny učiteľ - Ing. Jaroslav Chabada
odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby, poľnohospodárska výroba   
II.Ftriedny učiteľ - Ing. Erika Synáková
odbor: technicko-administratívny pracovník, strojný mechanik  
II.Jtriedny učiteľ - Mgr. Tatiana Suranová
odbory: technicko-ekonomický pracovník, strojárstvo

3. ročník

III.Atriedny učiteľ - Mgr. Drahomíra Dupkalová
odbory: mechanik elektrotechnik, umelecko-remeselné spracúvanie kovov
III.Btriedny učiteľ - Mgr. Eva Bolíková
odbory: mechanik-mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
III.Ctriedny učiteľ - Mgr. Vilma Koháryová
odbor: mechanik počítačových sieti
III.Etriedny učiteľ - Ing. Milan Milučký
odbor: mechanik špecialista automobilovej výroby
III.Ftriedny učiteľ - Ing. Alena Cinková
odbory: strojný mechanik, technicko-administratívny pracovník

4. ročník

IV.Atriedny učiteľ - Mgr. Peter Koháry
odbory: mechanik elektrotechnik, umelecko-remeselné spracúvanie kovov
IV.Btriedny učiteľ - Mgr. Eva Horvátová
odbor: manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle

5. ročník

IV.Btriedny učiteľ - Mgr. Daniela Lisková
odbor: mechanik mechatronik