Kontakt

 

Adresa:

Stredná odborná škola strojnícka 

 Športová 1326
 024 01 Kysucké Nové Mesto
  
Riaditeľ Mgr. Ing. Ondrej Holienčík
  
Telefónna ústredňa:+ 421 41 421 22 13 
Telefón riaditeľa:       + 421 41 425 47 12 
Fax:+ 421 41 425 47 02
E-mail:

sossknm@za.psg.sk

  
  
Zástupca pre teoretické vyučovanie:

PaedDr. Marko Vojsovič

kontakt:  + 421 905 636 750

ztv.vojsovic@gmail.com

Zástupca pre teoretické vyučovanie:

Ing. Pavol Pavlus 

kontakt:  + 421 917 496 123

ztv.pavlus@gmail.com

Zástupca pre praktické vyučovanie:

Mgr. Zdenka Ballayová

kontakt:  + 421 905 461 560

zastupcapv@gmail.com

Zástupca pre technicko - ekonomickú činnosť:

Mgr. Pavol Kopták 

kontakt:  + 421 905 461 494

palokoptak@gmail.com