Členovia žiackej školskej rady

 V súčasnosti tvoria žiacku školskú radu nasledovní členovia:

  1. M. Bielek
  2. M. Infner
  3. M. Petrák
  4. P. Baliarová
  5. J. Gabrielová
  6. J. Kuchta
  7. R. Kuriak
  8. A.Ochodničanová
  9. A. Šugarová
  10. J. Michalcová

  Činnosť súčasných členov žiackej školskej rady koordinuje Mgr. Edita Kormanová.