Aktivita 1

Názov ativity:

1.1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií pre potreby modernej školy

Cieľ aktivity:

Pripraviť pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými didaktickými prostriedkami a IKT prostredníctvom ďalšieho vzdelávania s cieľom získania certifikátu alebo osvedčenia. Umožniť pedagogickým zamestnancom získať nové kompetencie potrebné pre prípravu a realizáciu motivačných a efektívnych vyučovacích hodín v modernej škole.

Zoznam školení:  

P.č.

Názov školenia

 

1

Zábavné učenie s CNC strojmi

Muska, Kucerikova, Behun, Šerík, Laurenčík

2

CAMCONCEPT

Muska, Behun, Kopták

3

Sinumerik 840 D

Muska, Kucerikova, Behun, Brisuda

4

školenie S7-1200

Kučeríková, Šerík, Belák

5

Teórie sietí a TCP/IP – nevyhnutné minimum správcu

Kanis, Franek, Šerík

6

Microsoft Windows Security – Hacking v praxi

Kanis, Franek, Jaroš

7

Bezdrôtové siete – nasadenie a správa

Kanis, Franek, Šerík

8

Teórie sietí a TCP/IP – pokročilé sieťovanie

Kanis, Franek, Šerík

9

Unix - úvod

Kanis, Franek, Jaroš

10

Linux – aplikačný server

Kanis, Franek, Jaroš

11

Telesná výchova – nástroj na získanie celoživotných správnych návykov telesného pohybu

Mitka

12

Školenie na používanie horolezeckej steny

Mitka

13

Robotika

Kučeríková, Šerík


 Kvalitné vzdelanie = úspešní absolventi na trhu práce

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU