Aktivita 2

Názov aktivity:

2.1.  Inovácia obsahu vzdelávania, učebných materiálov, textov a pomôcok.

Cieľ aktivity:

Pripraviť a inovovať pedagogickú dokumentáciu obsahujúcu moderné metódy výučby, učebné texty/príručky podporujúce motiváciu, aktivizáciu a tvorivosť žiakov v ich odbornej príprave a odbornej praxi.

Koordinátor aktivity:  Ing. Pavol Pavlus

Pedagogickí zamestnanci pracujúci na aktivite: 

  • Ing. Ján Muška            
  • Ing. Alena Kučeriková  
  • Bc. Richard Behúň        
  • Ing. Michal Šerik             
  • Bc. Dušan Kanis           
  • Mgr. Peter Franek       
  • Mgr. Štefan Mitka         
  • Ing. Peter Jaroš          
  • Bc. Jozef Laurenčík     
  • Mgr. Pavol Kopták 

 


 Kvalitné vzdelanie = úspešní absolventi na trhu práce

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU


 

 Ukážky vytvorených učebných textov: