Triedy v školskom roku 2013/2014

 1. ročník

I.Atriedny učiteľ - Mgr. Daniela Lisková
odbory: mechanik elektrotechnik, mechanik - mechatronik
I.Btriedny učiteľ - Mgr. Iveta Gladišová
odbory: mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
I.Ctriedny učiteľ - Mgr. Tatiana Suranová
odbor: mechanik počítačových sieti
I.Etriedny učiteľ - Mgr. Peter Koháry
odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby, strojný mechanik  
I.Ftriedny učiteľ - Mgr. Edita Kormanová
odbory: technicko-administratívny pracovník, poľnohospodárska výroba   
I.Jtriedny učiteľ - Ing. Alena Cinková
odbor: technicko-ekonomický pracovník
I.K triedny učiteľ - Ing. Milan Milučký
odbor: strojárstvo

2. ročník

II.Atriedny učiteľ - Ing. Michal Šerík
odbory: mechanik elektrotechnik, umelecko-remeselné spracúvanie kovov
II.Btriedny učiteľ - Mgr. Slávka Rapánová
odbory: mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
II.Ctriedny učiteľ - Mgr. štefan Mitka
odbor: mechanik počítačových sieti
II.Dtriedny učiteľ - Mgr. Karol Kubica
odbor:  mechanik nastavovač 
II.Etriedny učiteľ - Ing. Jaroslav Chabada
odbory: mechanik špecialista automobilovej výroby, poľnohospodárska výroba  
II.Ftriedny učiteľ - Ing. Mária Mušková
odbor: technicko-administratívny pracovník, strojný mechanik, inštalatér    
II.Jtriedny učiteľ - Ing.  Ján Muška
odbory: technicko-ekonomický pracovník, strojárstvo

3. ročník

III.Atriedny učiteľ - Mgr. Dagmar Kurucárová
odbory: mechanik elektrotechnik, 
III.Btriedny učiteľ - Ing. Alena Kučeríková
odbory: mechanik - mechatronik, podnikateľ pre rozvoj vidieka
III.Ctriedny učiteľ - Mgr. Mária Duhovanová
odbor: mechanik počítačových sieti
III.Dtriedny učiteľ - Ing. Štefan Belka
odbor:  mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
III.Etriedny učiteľ - Ing. Erika Synáková
odbor: technicko-administratívny pracovník, strojný mechanik, mechanik špecialista automobilovej výroby  

4. ročník

IV.Atriedny učiteľ - Mgr. Drahomíra Dupkalová
odbory: mechanik elektrotechnik, umelecko-remeselné spracúvanie kovov
IV.Btriedny učiteľ - Mgr. Eva Bolíková
odbory: mechanik-mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
IV.Ctriedny učiteľ - Mgr. Vilma Koháryová
odbor: mechanik počítačových sieti