Maturita 2017


Harmonogram EČ a PFIČ MS 2017


14. marec 2017 - utorok

 • EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra - SJL

 • 9.15 hod. budú žiaci v pridelených učebniach
 • 9.25 – 9.45 úvodné pokyny a vypĺňanie záhlavia OH 
 • 9.45 – 11.25 administrácia testov EČ MS 
 • 11.25 – 12.20 prestávka pre žiakov 
 • 12.20 žiaci musia byť v pridelených učebniach 
 • 12.20 – 12.40 úvodné pokyny
 • 12.40 – 12.45 doručenie tém PFIČ MS do učební 
 • 12.45 – 13.00 výber témy – žiaci nesmú nič písať 
 • 13.00 – 15.30 administrácia PFIČ MS

15. marec 2017 - streda

 • EČ a PFIČ MS – anglický jazyk (AJ)
 • EČ a PFIČ MS – nemecký jazyk (NJ)
 •  
 • 9.15 hod. budú žiaci v pridelených učebniach
 • 9.25 – 9.45 úvodné pokyny a vypĺňanie záhlavia OH 
 • 9.45 – 11.25 administrácia testov EČ MS úroveň B1
 • 11.25 – 12.30 prestávka pre žiakov úroveň B1
 • 12.25 musia byť žiaci v pridelených učebniach 
 • 12.30 – 13.00 úvodné pokyny a doručenie zadaní PFIČ MS 
 • 13.00 – 14.00 administrácia PFIČ MS 

16. marec 2017 - štvrtok

 • EČ MS – matematika (MAT)

 • 9.10 hod. budú žiaci v pridelenej učebni 
 • 9.15 – 9.45 úvodné pokyny a vypĺňanie záhlavia OH 
 • 9.45 – 12.20 administrácia testov EČ MS

Harmonogram: 

Vzory odpoveďových hárkov a pokyny a informácie pre žiakov: