DUÁLNE VZDELÁVANIE - 2017/2018

 


SCHAEFFLER, spol. s r.o. PRIHLÁŠKA

 • Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • Ing. Andrea Tuchyňová, t.č.:  041/ 420 5644 , 041/ 4205637, www.schaeffler.sk
 • 2411 K mechanik nastavovač (24 žiakov)  

OMNIA KLF, a.s. PRIHLÁŠKA

 •  Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • Mgr. Jana Boráková, t.č.: 0915 917 126, 041 / 420 1216,  email: borakova@omniaklf.sk
 • 2679 K mechanik – mechatronik (2 žiaci)
 • 2433H obrábač kovov (3 žiaci) 

Kia Motors Slovakia s.r.o - PRIHLÁŠKA

 • Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
 • Juraj Hammer,  t.č.: 041/ 515 1714 , email: jhammer@kia.sk, www.kia.sk
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (6 žiakov)
 • 2679 K mechanik – mechatronik  (8 žiakov)
 • 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby ( 10 žiakov)