Stredoškolská odborná činnosť na našej škole

Do CELOSLOVENSKÉHO KOLA SOČ, ktoré sa bude konať dňa 25-28.04.2017 v SPŠ Hurbanova 6, Banská Bystrica postúpili:

Kategória 01 Problematika voľného času

 • z 1. miesta Michal Dubeň, III.C -  Thajský box

Kategória 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

 • z 1. miesta Jozef Kapec, II.J – Mobilné drviace zariadenie

PRIEBEH SÚŤAŽE 2016/2017


Dňa 07.03.2017 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, spolu bolo 13 prác.

Do OKRESNÉHO KOLA SOČ, ktoré sa konalo dňa 22.3.2017 v Spojenej škole, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto postúpili:

Kategória 01 Problematika voľného času

 • z 1. miesta Michal Dubeň, III.C -  Thajský box
 • z 2. miesta Patrik Janda, III.C -  Džudo

Kategória 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

 • z 1. miesta Jozef Kapec, II.J – Mobilné drviace zariadenie

Kategória 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

 • z 1. miesta Peter Raždík, III.B – Elektromagnetický vidlicový 12 valcový motor
 • z 2. miesta Jakub Kristek, Peter Gavlák, IV.A – Sinumerik 840D-sústruh

 

Do KRAJSKÉHO KOLA SOČ, ktoré sa konalo dňa 04.04.2017 v Spojenej škole, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto postúpili:

Kategória 01 Problematika voľného času

 • z 1. miesta Michal Dubeň, III.C -  Thajský box
 • z 2. miesta Patrik Janda, III.C -  Džudo

Kategória 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

 • z 2. miesta Jozef Kapec, II.J – Mobilné drviace zariadenie

Kategória 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

 • z 1. miesta Peter Raždík, III.B – Elektromagnetický vidlicový 12 valcový motor
 • z 2. miesta Jakub Kristek,  Peter Gavlák, IV.A – Sinumerik 840D-sústruh

Do CELOSLOVENSKÉHO KOLA SOČ, ktoré sa bude konať dňa 25 - 28.04.2017 v SPŠ Hurbanova 6, Banská Bystrica postúpili:

Kategória 01 Problematika voľného času

 • z 1. miesta Michal Dubeň, III.C -  Thajský box

Kategória 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

 • z 1. miesta Jozef Kapec, II.J – Mobilné drviace zariadenie