Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 24.11.2017 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorá pozostávala z 2 častí – písomnej a ústnej a zúčastnilo sa jej 24 žiakov 1.-4. ročníkov študijných odborov.

Žiaci súťažili v 2 kategóriách, v prvej kategórii si zmeralo svoje vedomosti anglického jazyka 18 študentov 1. a 2. ročníka a v 2. kategórií 6 študentov 3. a 4. ročníka.

V prvej kategórií (1. a 2. ročník) sme ocenili nasledujúcich žiakov:

  1. miesto: Peter Pokrývka (2.D)
  2. miesto: Lukáš Hlaváč (2.A)
  3. miesto: Zdenko Slávik (1.A)

V druhej skupine (3. a 4. ročník) sa na prvých 3 miestach umiestnili:

  1. miesto: Branislav Čupa (3.D)
  2. miesto: Patrik Kubalík (3.D)
  3. miesto: Dominik Ploštica (3.D)

 

Na okresnom kole bude školu reprezentovať Peter Pokrývka, ktorý mal v školskom kole najvyšší počet bodov.