Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností

Na Celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností, Žilina 2017
v elektrotechnike získali naši chlapci Marián Dudek a Patrik Ondreáš III. miesto v kategórii družstiev.