OZNAM

Spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. a Kia Motors Slovakia, s. r. o. oznamujú verejnosti, že prihlášky do duálneho vzdelávania pre žiakov 9. ročníkov prijímajú do: 16. 03. 2018.

Bližšie info na stránkach uvedených spoločností.