Harmonogram Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2017/2018

Harmonogram Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2017/2018 v termíne 30.4.2018 - 4.5.2018