Učebné odbory

 

Dĺžka štúdia: 3 roky

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou.

 

2464 H strojný mechanik

2488 H mechanik špecialista automobilovej výoby

3678 H inštalatér

6475 H technicko-administratívny pracovník

 


 

Dĺžka štúdia: 2 roky

Štúdium je ukončené záverečnou skúškou.

 

4572 F poľnohospodárska výroba