Úspechy

K životu Strednej odbornej školy strojníckej neoddeliteľne patrí okrem výchovy a vzdelávania aj mimoškolská činnosť, ktorá umožňuje žiakom prehlbovať svoje odborné zručnosti a vedomosti, pestovať svoje záľuby a záujmy. Za obdobie päťdesiatich rokov naše SOU organizovalo a zúčastňovalo sa množstva podujatí v oblasti kultúry, športu a pod., tento priestor mi nedovoľuje vymenovať všetky aktivity. Spomeniem len niektoré výrazné úspechy:

1963- družstvo dorastencov hádzanej postúpilo do l. ligy

1967- účasť na Majstrovstvách Slovenska staršieho dorastu jednotlivcov v boxe

1967- 2. miesto o cenu generálneho riaditeľa VHJ

1968- účasť na Majstrovstvách Slovenska staršieho dorastu družstiev v boxe 

1973- víťazstvo v preteku brannej všestrannosti v rámci GR-ZVL v Považskej Bystrici

1976- 1. miesto v krajskom kole v slaboprúdovej elektronike 

1977- 3. miesto na zimnej učňovskej olympiáde v rámci GR VHJ v Dolnom Kubíne

1977- 1. miesto v okresnej súťaži vzpierania, 1978- 2. miesto v učňovskej akadémii VHJ ZVL

1978- 3. miesto v celoštátnej súťaži FMVS v odbornej zručnosti učňov v profesii sústružnik 

1979- v súťaži Technických novín 6 žiakov SOU získalo vecné ocenenie 

1979 - 1. miesto v súťaži zručnosti v učebnom odbore zámočník - družstvá

1979- 2. miesto jednotlivci v učebnom odbore zámočník

1979 - majster Slovenska vo vzpieraní, najúspešnejší čsl. pretekár na medzinárodnej súťaži vzpieračov

1982 - 2. miesto na zimnej olympiáde učňovského dorastu koncernu ZVL v Dolnom Kubíne

1985 - dva celky cvičencov sa zúčastnili celoštátnej spartakiády na Strahove v Prahe

1986 - 3. miesto v súťaži zručnosti v rámci GR-strojný mechanik

1986 - účasť SOU na televíznej súťaži: Pripraviť sa! Pozor! Štart!

1987 - 2. miesto v súťaži zručnosti v rámci koncernu ZVL

1988 - 1. miesto v športových disciplínach o cenu GR-ZVL

1988 - účasť na krajskom kole preteku brannej všestrannosti

1988 - 3. miesto v súťaži zručnosti rezortu v Košiciach - obrábač kovov

1989 - 4. miesto vo volejbale dievčat MH na Majstrovstvách ČSSR 

1990 - 1. miesto v súťaži zručnosti družstiev aj jednotlivcov v študijnom odbore mechanik - nastavovač 

1991 - na záverečných skúškach v profesii sústružnik v Košiciach naši 2 žiaci získali medzinárodný certifikát

1992 - 1. miesto v oblastnom kole stolného tenisu

1992 - 3. miesto štafeta 4 x 100 m na Majstrovstvách SK 

1992 - 1. miesto v behu na 800 m na Majstrovstvách SR

1994 - 2. miesto vo volejbale chlapcov na Majstrovstvách SR v rámci ministerstva hospodárstva 

1994 - majster sveta v súťaži družstiev v rádioorientačnom behu v Stockholme

1996 - čestný diplom za kovovú plastiku na výstave „Žilinské dni“

1996 - diplom za ľudovú výšivku a výrobky z textilu a kože na festivale ZUČ poriadané MH SR 

1997 - čestné uznanie kolektívu žiakov za reprezentáciu SOU na Staromestských slávnostiach ´97 v Žiline - udelené Živnostenským spoločenstvom

1998 - 1. miesto v okresnom kole študentov stredných škôl vo volejbale chlapcov, poriadané Slovenskou asociáciou športu na školách

1998 - 3. miesto v súťaži ministerstva hospodárstva na Majstrovstvách SR vo futbale „O pohár práce“ 

1999 - 2. miesto v kategórií starších žiačok nad 164 cm o titul najsilnejší žiak - žiačka na Majstrovstvách MH SR 

1999 - 4. miesto v regionálnom kole 11. ročníka matematickej olympiády 

2000 - čestné uznanie MH SR za účasť na výstave „Učeň 2000“

2001 - medzi nominovanými v súťaži o najlepšiu internetovú školskú stránku infovek.sk