Výstava výrobkov stredných odborných škôl 2018

Možnosti štúdia na našej škole

Overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Pozvánka


Návšteva žiakov zo ZŠ Korňa

Milá návšteva zo ZŠ Korňa. Prezreli si dielne a učebne školy. Nech sa páči pozývame aj Vás.

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností

Na Celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností, Žilina 2017
v elektrotechnike získali naši chlapci Marián Dudek a Patrik Ondreáš III. miesto v kategórii družstiev.

Vianočné trhy

Tradície na našej škole sa udržiavajú a preto v tomto čase nechýbali ani Vianočné trhy.

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 24.11.2017 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorá pozostávala z 2 častí – písomnej a ústnej a zúčastnilo sa jej 24 žiakov 1.-4. ročníkov študijných odborov.

CREO na Strednej odbornej škole strojníckej

Realizované aktivity

1.  Školenie pedagogických zamestnancov SOŠS Kysucké Nové Mesto

  • Termín školenia : 16. – 20. 10. 2017
  • Miesto školenia : IPM Solutions Žilina
  

Deň otvorených dverí Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.