Výstava prác našich žiakov a pedagógov

Aj tento rok pozývame všetkých priaznivcov originálnych kováčskych výrobkov na výstavu prác našich žiakov a pedagógov.

Oznam školskej jedálne

Na prihlasovanie a zmenu čísla obedu slúži telefónne číslo: 0918/655008, na ktoré sa v čase od: 7.00 hod. do: 10.00 hod. a od: 12.00 hod. do: 12.45 hod. môžete dovolať našej zamestnankyni pani Márii Struhárovej.

Výnimočný úspech Petra Raždika na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET

Výnimočný úspech na konci týždňa zabezpečil Peťo Raždik na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET. Je to súťažná prehliadka vedecko technických projektov a výskumných prác mladých vedátorov. Peter postúpil na jubilejný 20. ročník celoslovenského finále, ktorý sa uskutoční od 9. do 11. novembra 2017 v Bratislave.

Budatínsky rínok - prezentácia školy

Sobota 21.10.2017 patrila Budatínskemu rínku a prezentácii školy. Zo strany verejnosti bol veľký záujem o našich kováčov.

Úspech našich žiakov na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem

Vo štvrtok a piatok (19.10 -20.10. 2017) sa dievčatá a chlapci z našej školy zúčastnili v Košiciach na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem (CF), kde prezentovalo svoje podnikanie 48 slovenských CF, 6 českých CF a 2 poľské CF.

Žiaci nadväzovali obchodné vzťahy a zároveň súťažili v kategóriách najlepší stánok CF, katalóg CF, logo CF, slogan CF a e-prezentácia CF. 
Naša CF Kováčik, s. r. o. získala 1. miesto v kategórii najlepší stánok CF a bola zastúpená žiakmi:
Marika Sidorová, Romanka Ozaniaková a Gabika Berešiková - I. J - TEP, Jožo Vorek - IV. D a Matuš Czán - III. C - URSK.

Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra sa konal Európsky deň jazykov, ktorý mal žiakom pripomenúť význam učenia sa cudzích jazykov.

.