P O Z V Á N K A

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dveríktorý sa bude konať na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Mestedňa: 03. 10. 2017Čakajú Vás rôzne aktivity i predstavitelia zamestnávateľských spoločností. 

Tešíme sa na Vás!


Slovensko - krajina v srdci Európy

Ďalšie ocenenie našich kováčov prišlo zo Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva. Kolektív žiakov IV. ročníka pod vedením pedagógov Ľubice Šustekovej a Jozefa Hodasa získal II. miesto v súťaži SLOVENSKO KRAJINA V SRDCI EURÓPY.


Rodostrom - Sobášny palác v Bytči

Hneď na začiatku nového školského roka sa môžme pochváliť jedinečným a originálnym dielom, ktoré vzniklo pod rukami majstrov odbornej výchovy Mgr. Hodasa, Ing. Hromadu a žiakov študijného odboru umeleckoremeselné spracúvanie kovov.


ZÁMER č.03/2017

ZÁMER č.03/2017 priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy strojníckej - nebytový priestor (skladové priestory).


Otvorenie školského roka 2017/2018

Za účasti zástupcov zamestnávateľských spoločností školský rok 2017/2018 otvorený.
Spoločnosť KIA Motors Slovakia na tomto slávnostnom akte ocenila najlepších študentov v systéme duálneho vzdelávania za minulý školský rok.

Pedagógom aj študentom želáme všetko dobré !!!


Žilinská teplárenská, a.s. - PONUKA PRÁCE

Názov pracovného miesta:   

strojník

Bližšie informácie:

  • č. tel.: 041 5064269, 0907838010 – Zuzana Štefková, útvar ĽZ
  • č. tel.: 041 5064352, 0905422050 – Ing. Pavol Strapáč, útvar Riadenie výroby

Letná akadémia spoločnosti Schaeffler a SOŠ strojníckej


Automobilová Junior Akadémia

Spoločnosť KIA Motors Slovakia a SOŠstrojnícka 20.07.2017 usporiadali  pre deti Automobilová Junior Akadémia.


.