Pozvánka na triedne rodičovské združenie

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 

17. 04. 2018 od 15.00 hod. do 16.45 hod. 

Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019


.

Oznamujeme žiakom, rodičom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy, že dňom 01.04.2018 prechádza naša škola na stravovací systém aSc agendy

Základné informácie potrebné k systému školského stravovania:


.

.